Skip to main content

Vi spåra främmande arter med hjälp av DNA

[2022-12-21] I denna artikel berättar Seanalytics’ VD Per Sundberg och Laboratoriechef Marina Panova hur vi använda eDNA inom miljöövervakningen i akvatiska miljöer. Med hjälp av mycket små mängder av DNA i vattenprover kan vi få en bra bild av den biologiska mångfalden och följa främmande arters utbredning.

Continue reading

New report on Genetic methods in environmental monitoring

[2022-08-21] Monitoring marine hard bottom habitats with autonomous techniques in combination with DNA-based species identification has proven to be an efficient surveillance method for biodiversity and for detection of non-indigenous species. SeAnalytics AB has, on behalf of the Swedish Agency for Marine and Water Management (SwAM)...

Continue reading