Skip to main content

eDNA assay för tidigt upptäckt av ny invasiv art

[2023-10-03] Sent under sommaren 2023 gjordes för första gång fynd av den invasiva lädersjöpung Styela clava i Sverige. Arten kommer ursprungligen från de nordvästra vattnen i Stilla havet, särskilt haven och kusterna runt Japan och Korea. Sedan 1900-talet,

Continue reading

Vi spåra främmande arter med hjälp av DNA

[2022-12-21] I denna artikel berättar Seanalytics’ VD Per Sundberg och Laboratoriechef Marina Panova hur vi använda eDNA inom miljöövervakningen i akvatiska miljöer. Med hjälp av mycket små mängder av DNA i vattenprover kan vi få en bra bild av den biologiska mångfalden och följa främmande arters utbredning.

Continue reading

New report on Genetic methods in environmental monitoring

[2022-08-21] Monitoring marine hard bottom habitats with autonomous techniques in combination with DNA-based species identification has proven to be an efficient surveillance method for biodiversity and for detection of non-indigenous species. SeAnalytics AB has, on behalf of the Swedish Agency for Marine and Water Management (SwAM)...

Continue reading