field-guide.png

[2021-04-15] On 15th of April 2021 the next version of Koster Seafloor Observatory (KSO v 2.0) is released. This version includes new movies of wonderful seafloor critters, more extensive identification keys, and even some teaching modules for students and school classes.

Continue reading

fritisbathamn.jpg

[2020-04-28] Fritidsbåtshamnar har en betydande miljöpåverkan och är redan idag föremål för en rad olika krav och regler. Det finns dock fortfarande behov av att utreda hur fritidsbåtshamnars påverkan på miljön kan minska, och att utveckla nya styrmedel för detta ändamål.

Continue reading