Ny ekosystemanalys av SEAnalytics omtalat i radio och tidning

MarBiodiv.jpg

[2017-08-01] Up till sextio procent av alla arter i Skagerrak och Kattegatt befarats har försvunnit sedan 20-talet. Det visar en ny analys av artrikedomen som genomfördas av SEAnalytics. Analysen jämföra prövar från gamla och nya marina inventeringar längs den Svenska västkusten och visar en dramatisk försämmring av våra kustnära ekosystem. Ingen undersökning har tidigare kunnit analysera förändringar i artrikedom i detta område över en så långt tidsperiod.

Lyssna mer på SVT P1 här
Läsa mer i GP här
Analysen är publicerat här