Debattartikel av Seanalytics i Göteborgsposten (GP)

GPartikel.png

[2017-10-16] Modern DNA-teknik öppna nya möjligheter för att upptäcka främmande arter i kustnära vatten i ett tidigt skede och därmed förebygga vittgående ekonomiska effekter. I GP’s debattartikel argumentera Per Sundberg för en effektivare förvaltning av våra marina ekosystem genom en tydlig satsning från berörda myndigheter, en tydlig uttalad målsättning, och en långsiktig finansiering.

 Läs artiklen på GPs hemsida