Seanalytics tecknar nytt samarbetsavtal

Hav.jpg

[2018-02-22] Seanalytics AB har tecknat ett nytt samarbetsavtal med en västsvensk företagskluster som leds av Marin Monitoring AB. Med denna överenskommelse blir Seanalytics underleverantör inom ett nytt ramavtal som tecknats med Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) i områdena Marinbiologi, Internationell Arbete, och Miljöövervakning. Här kommer Seanalytics framförallt att bidra med sin spetskompetens och know-how i DNA-baserad miljöövervakning. Tillsammans bilda vi en grupp av nationellt erkända experter som skapa beslutsunderlag för förvaltning och hållbar utveckling av våra marina ekosystem. Vi ser verkligen fram emot dessa nya arbetsuppgifter.