Ny inventering av en invasiv fiskeart i Hallands län

solaborre_3.jpg

[2018-08-07] Seanalytics har fått i uppdrag att inventera utbredningen av solaborre (Lepomis gibbosus), en invasiv fiskart som nyligen upptäckts i en damm i Norra Halland. Fisken kan sprida sjukdomer och kanske konkurrera ut inhemska arter och myndigheterna vill undersöka om den spridit sig till andra vattendrag i kommunen.

Vi har använt ett skräddarsytt eDNA-protokoll speciellt utvecklat för att kartlägga spridningar av djurarter som uppträder i mycket få antal. Det kan till exempel vara en främmande art i ett tidigt etableringsskede, eller sällsynta arter. Metoden är så känslig att vi kan spåra enstaka individer i ett vattendrag, även om vi inte kan hitta själva fisken (eller musslan).

Traditionellt upptäcks invasiva och främmande arter i hav eller vattendrag genom observationer, dykning eller fiske. Men när de hittas på det sättet är det oftast först när antalet individer är så stort  att arten redan har etablerat sig och då är det svårt att få bort den, eller hindra ytterligare spridning. Våra eDNA protokoller ger helt nya möjligheter att få tidiga varningssignaler om en pågående etablering. På så sätt kan riskerna snabbt bedömas och utbredningen i till exempel dammar, sjöar och åar begränsas. Våra resultat kan förhoppningsvis ge länsstyrelsen ett underlag för åtgärder som skall hindra ytterligare spridning av solaborre.

Läs mer om projektet i Norra Halland tidning