SeAnalytics medarbetare utvecklar eDNA baserad övervakning

eDNA_2.jpg

[2019-01-11] Per Sundberg (SeAnalytics VD) har beviljats ett nytt forskningsanslag på 5,3 miljoner kronor för ett treårigt projekt som skall utveckla eDNA tekniker i akvatisk miljöövervakning.

Projektet genomförs med Göteborgs Universitet som huvudnamn, och även Matthias Obst och Sarah Bourlat från SeAnalytics kommer att delta. Projektet anknyter till pågående och planerade program inom den nationella akvatiska miljöövervakningen och anses som en viktigt bidrag till att leda miljöövervakningen in i framtiden. Vi är väldig tacksam till Naturvårdsverket för det förtroende.

Läs mer