SeAnalytics breddar verksamheten

boats.jpg

[2019-01-11] Vår VD, Per Sundberg, har sedan länge engagerat sig i fritidsbåtar, deras miljöpåverkan, och hållbar utveckling av marinor. SeAnalytics har nu fått i uppdrag av Vattenrådet för Bohuskusten att leda ett projekt om förvaring av fritidsbåtar på land under sommaren som alternativ till båtplats i sjön.

Det är ett sätt att minska påverkan på miljön genom att minska användningen av giftiga bottenfärger. Det minskar också behovet av att anlägga nya bryggor i vikar där vi vet att det har en negativ påverkan bl. a. genom effekter på ålgräsängar. Projektet har ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen och LOVA (Lokala Vattenvårdsanslag).

 

Läs mer