Nytt samarbete i Artificiell Intelligens (AI)

ocean-data-factory.png

[2019-09-18] Seanalytics deltar tillsammans med ett stort antal andra aktörer i forskningsprojektet Ocean Data Factory (ODF) som nyligen beviljats utvecklingsstöd från Vinnova.

Målet med Ocean Data Factory är att öka användningen av marina data i den blåa ekonomin. I projektet samverkar Seanalytics med Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, RISE, SMHI, Medins Havs och Vattenkonsulter, COMBINE och många andra aktörer från industrin och den offentlig sektorn. Ocean Data Factory kommer att möjliggöra tillgång och utnyttjande av Artificiell Intelligens och Maskinilärning. Antalet möjliga appliceringar på havsdata är enorma och omfattar områden som naturvård, sjöfart, klimatförändringar, och hållbart havsbruk för mat- och energiförsörjning. Seanalytics är stolta över att vara del i detta spännande framtidsprojekt.

Läs mer på ODF’s hemsida.

Läs mer på Vinnovas hemsida.