Nytt uppdrag - Modellering av hotspots för främmande invasiva arter

Neogobius-melanostomus_2.png

[2019-11-25] Seanalytics i samarbete med Marine Monitoring har fått uppdrag från Havs- och Vattenmyndigheten att utveckla utbredningsmodeller som visar hotspots för främmande invasiva arter.

Vårt samarbete bygga på många års erfarenhet med övervakning och modellering av främmande arter i svenskt vatten. Inom detta uppdrag kommer vi att utveckla ett generellt tillvägagångssätt för att identifiera områden som bör övervakas i framtiden för kontroll av främmande och invasiva arter. I vårt modellarbete ingår och beaktas även viktiga aspekter som datahantering, dokumentation av analysen, och tillgång till beräkningsresurser.

Läs mer om modellering av blåskrabbans utbredning i Svenskt vatten

Läs mer om modellbaserade riskbedömningar för invasiva arter