Marina Panova blir ny styrelsemedlem i SeAnalytics

Marina_3.png

[2019-12-05] Vi är glada att välkomna Marina Panova som ny medlem i SeAnalytics styrelse. Marina har en PhD i marin biologi och jobbat i mer än 15 år med marina ekosystem, framförallt i Östersjön och längs den Svenska västkusten.

Hon är expert inom ekologisk genomik och har utvecklat en rad genetiska metoder lämplig för miljöanalys och uppskattning av biodiversitet i marina miljöer. Marina har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar, bokkapitel och miljörapporter i dessa ämnen och kommer bidra med sin expertis till utveckling av våra molekylärbiologiska tjänster för miljöövervakning.