Ny rapport om miljömärkning av fritidsbåtshamnar

fritisbathamn.jpg

[2020-04-28] Fritidsbåtshamnar har en betydande miljöpåverkan och är redan idag föremål för en rad olika krav och regler. Det finns dock fortfarande behov av att utreda hur fritidsbåtshamnars påverkan på miljön kan minska, och att utveckla nya styrmedel för detta ändamål.

En ny rapport har undersökt potentialen för hur ett miljömärkningssystem kan användas som ett styrinstrument för att minska hamnars miljöpåverkan. I rapporten presenteras ett förslag för en miljömärkning av fritidsbåtshamnar. Detta är första steget i att utveckla ett miljöindex och leverera underlag för ett miljömärkningssystem som syftar till att minska belastningen på den marina miljön. Rapporten har tagits fram av Havsmiljöinstitutet med SeAnalytics som medförfattare och rådgivare.

Länk till rapporten