Per Sundberg ny ordförande i Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté

Per_1.jpeg

 [2020-05-23] Varje år utlyser Svenska artprojektet medel till taxonomisk forskning som har syfte att upptäcka fler av Sveriges arter samt ökar kunskap om dåligt kända arter och deras förutsättningar för överlevnad.

Denna kunskap är ett viktigt underlag för bevarande av biologisk mångfald i vårt land och genetiska metoder spelar en allt större roll i den typ av forskning. Av den anledning innehåller den nya vetenskapliga kommittee i Svenska artprojektet en rad experter som arbetar med DNA-baserade metoder i miljöövervakningen. Per Sundberg som är också VD för SeAnalytics har valts till ordförande för Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté. Vi är stolt att SeAnalytics har en stark förankring inom grundforskning och på så sätt kan säkerställa en hög kvalité i vårt arbete med miljöövervakning och ekologisk analys.

Läs mer