Ny rapport om övervakning av främmande arter i Svenskt kustvatten

SDM.jpg

[2020-10-15] Seanalytics har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en ny metod för att identifiera viktiga undersökningslokaler utmed svenska kusten för att tidigt upptäcka marina invasiva främmande arter. Metoden används också för att förstå hur dessa arter sprids, och kan spridas, i den marina miljön.

Metoden baseras på utbredningsmodellering där all källkod och resultat som utvecklats inom uppdraget är dokumenterad och öppet tillgänglig.

 

Länk till rapporten