Skip to main content

Per Sundberg utsedd till ordförande i Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté för ytterligare tre år

[2021-05-25] Varje år utlyser Svenska artprojektet medel till taxonomisk forskning som har syfte att upptäcka fler av Sveriges arter samt ökar kunskap om dåligt kända arter och deras förutsättningar för överlevnad.

Denna kunskap är ett viktigt underlag för bevarande av biologisk mångfald i vårt land och genetiska metoder spelar en allt större roll i den typ av forskning. Av den anledning innehåller den nya vetenskapliga kommittee i Svenska artprojektet en rad experter som arbetar med DNA-baserade metoder i miljöövervakningen. Per Sundberg som är också VD för SeAnalytics har valts om till ordförande för Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté för ytterlige tre år. Vi är stolt att SeAnalytics har en stark förankring inom grundforskning och på så sätt kan säkerställa en hög kvalité i vårt arbete med miljöövervakning och ekologisk analys.

Läs mer