Skip to main content

SeAnalytics utvecklar dPCR protokoll för invasiva arter

[2021-06-01] I samarbete med Marint Kunskapscenter i Malmö samlade personal från SeAnalytics in prover av de två invasiva arterna Australisk kalkrörsmask (Ficopomatus enigmaticus) och Vitfingrad brackvattenkrabba (Rhithropanopeus harrisii).

Arterna samlades i Malmö hamn i samband med att Kunskapscenter dök för att rensa botten från skräp. Vävnad från dessa arter är ett första steg i att utveckla specifika digitala PCR protokoll så att arterna i framtiden kan upptäckas och övervakas med hjälp av eDNA. Protokollutveckling forväntas ta några veckor, sedan börja vi testa känsligheten av metoden under experimentella forhållanden. "SeAnalytics har byggt upp ett bra portfölj med artspecifika tester baserad på eDNA" säga VD'n Per Sundberg. "Vi kan börja nu på ett mer systematiskt sätt genomsöka både sjöer och kustnära miljöer för invasiva och hotade arter."

Läs mer

Australisk kalkrörsmask hittat i Lomma (SVT nyheter)

Nordamerikansk krabba kan förändra Östersjöns ekosystem