Skip to main content

Nytt projekt kartlägga invasiva fiskar med eDNA

[2021-08-09] På uppdrag av Länstyrelsen i Västra Götaland utvecklar och verifierar SeAnalytics en DNA-baserad teknik för att kartlägga svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) längs den svenska västkusten. 

Fisken kommer ursprungligen från Kaspiska havet och Svarta havet och har troligtvis anlänt med barlastvatten. Arten är extremt tålig och ett stort hot mot den lokala biologiska mångfalden. Tekniken som kommer att användas kallas eDNA och bygger på att alla arter lämnar genetiska spår efter sig i sin omgivning. Med hjälp av vattenprover kan artens utbredning identifieras i ett område och så småningom i ett helt region. ”Om detta fungerar bra hoppas vi kunna använda oss av tekniken längs hela Svenska kusten och inventera beståndet, istället för att provfiska vilket är väldigt resurskrävande”, säger Anna Dimming från Länstyrlesen.
 
Läs mer om detta projekt i Göteborgsposten