Skip to main content

Miljölednings-system på plats

[2022-01-04] SeAnalytics har nu ett certifierat miljöledningssystem enligt standard ISO 14001 och lever därmed upp till

våra kunders förväntningar att vi arbetar miljövänligt för att minska företagets miljöpåverkan. Vi komma dessutom ställa liknande krav på miljöledningssystem hos våra egna underleverantörer och ser fram emot att arbeta tillsammans med vårt nätverk av uppdragsgivare mot en hållbar utveckling.