Skip to main content

Ny studie jämför eDNA med provfiske för att kartlägga invasiva arter

[2022-02-15] Den invasiva främmande arten svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) har en stor invasionspotential i Sverige och dess övervakning sker traditionellt genom provfiske vilket är tids- och kostnadskrävande. På uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland har vi genomfört en pilotstudie där vi testar hur eDNA metoder fungerar för att kartlägga utbredning och spridning av invasiva fiskar jämfört med traditionella provfiskemetoder. Vår undersökning visar att eDNA-tekniken hittar spår av svartmunnad smörbult på alla de platser där provfisket hade bekräftad förekomst av arten, men även på tre lokaler där provfisket inte gav resultat men där det tidigare har rapporterats fynd. Studien visar att eDNA metoder inte bara är mer kostnadseffektivt, utan också mer känslig och kan komma att användas i framtiden för att kartlägga utbredning av svartmunnad smörbult.

Läs mer