Skip to main content

Nytt uppdrag att övervaka marina invasiva arter

[2022-06-01] SeAnalytics har inlett ett nytt samarbete med Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium (GMBL) AB. Både företag har fått i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att övervaka marina invasiva främmande arter längs den svenska kusten.

”Det är många nya arter som slå sig ned i vårt vatten” säger Per Sundberg som är VD för SeAnalytics. ”Detta beror bl. a. på förändringar i vattenkvaliteten som gör det möjligt för många arter att flytta sina utbredningsområden längre norrut. En annan orsak för att nya arter etablera sig här är är fartygstrafik.” För att kunna övervaka vårt hav krävs det metoder som är känslig och skalbart och vårt uppdrag innebär att vi skall utvärdera nya metoder som tex eDNA-baserad övervakning för att kunna kontinuerligt övervaka av marina invasiva främmande. I uppdraget ingår även modellering av högriskområden för anländandet av nya främmande arter samt vidareutveckling av metoder med hjälp av medborgareforskning.


Läs mer om tidigare relaterade uppdrag

Utvärdering av ny övervakning av främmande arter

Modellering av hotspots för invasiva arter