Skip to main content

Vi spåra främmande arter med hjälp av DNA

[2022-12-21] I denna artikel berättar Seanalytics’ VD Per Sundberg och Laboratoriechef Marina Panova hur vi använda eDNA inom miljöövervakningen i akvatiska miljöer. Med hjälp av mycket små mängder av DNA i vattenprover kan vi få en bra bild av den biologiska mångfalden och följa främmande arters utbredning.

Här hitta du länken till artikeln

https://www.havet.nu/havsutsikt/artikel/frammande-arter-sparas-med-dna