Skip to main content

Inventering av filtsjöpung i norra Bohuslän med eDNA-metodik

[2023-01-06] På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland genomförde SeAnalytics provtagning för förekomst av filtsjöpung (Didemnum vexillum) baserat på eDNA. Proverna analyserades med avseende på spår av målarten med digital PCR metoden. Syftet med undersökningen var

att se om eDNA kan användas för att hitta arten i andra områden där inga fynd ännu observerats. Undersökningen visade att vår assay fungerade väl och detekterade stora mängder filtsjöpung DNA i närheten av lokalen med känd förekomst.

Rapporten finns i rapportregister eller skickas på förfrågan.

Bild. Filtsjöpung (Didemnum vexillum). Foto Marine Explorer CC BY-NC-SA 2.0