Skip to main content

eDNA och övervakning av sällsynta och hotade arter

[2023-02-01] I en undersökning på uppdrag av Kalmar län spårade vi hotade stormusslor och fiskar i vattendrag med hjälp av metabarcoding samt målartsanalys med dPCR.

Våra analyser av vattenprover visar att eDNA fungerar bra för att dokumentera de biologiska samhällena och påvisa förekomst av sällsynta arter. Vi kunde identifiera till exempel äkta målarmussla (Unio pictorum) som är ”nära hotad”, tjockskalig målamussla (Unio crassus) som är ”starkt hotad”, flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) som är ”starkt hotad”. Dessutom hittade vi spår av Ål (Anguilla anguilla) som är ”akut hotad”, flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) som är "livskraftig men sällsynt", och mal (Silurus glanis) som är ”nära hotad”.

Rapporten finns i rapportregister eller skickas på förfrågan.