Skip to main content

Seanalytics maganalyser kartlägga fiskarnas näringskedja i Östersjön

[2023-04-19] I en nyligen publicerad artikel av Herlevi et al. (2023) undersöktes vilken roll den invasiva fisken svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) spelar som föda för rovfiskar i Östersjön.

Man undersökte maginnehåll av torsk (Gadus morhua), abborre (Perca fluviatilis) och gädda (Esox lucius). Författarna konstaterade att svartmunnad smörbult är en viktig bytesart för inhemska rovdjur och konkludera att den invasiva arten kan ersätter inhemska bytesdjur när den förekommer i stora mängder. Detta betyder att det kan ske en naturligt integration av den nya arten i näringskedjan som möjligen kan förminska dåliga ekologiska effekter av den invasiva intrång i ekosystemet.

Studien använde Seanalytics’ metabarkodningstjänst för att identifiera maginnehållet i fiskar och kunde därmed få en hög taxonomisk upplösning av artsammansättningen i rovdjurens mage. Detta är den första studien som visar en specialisering av rovdjur på invasiva smörbulter vid höga förekomster i Östersjön. 

Läs mer 
Herlevi, H., Wallin Kihlberg, I., Aarnio, K., Bonsdorff, E., Florin, A.-B., Ljung, A., Lundström, K., Mattila, J., & Östman, Ö. (2023). Environmental abundances of the non-native round goby Neogobius melanostomus influence feeding of native fish predators. Journal of Fish Biology, 1–18. https://doi.org/10.1111/jfb.15380 

Panova M & Ring AK (2022) Diet analyses of the round goby by metabarcoding. SeAnalytics rapport 2021-16. På uppdrag av Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Akvatiska resurser, Kustlaboratoriet.

Panova M, Axberg A, Wocken Y, Obst M, Sundberg P (2021) Diet analyses of the piscivores in the Baltic Sea by metabarcoding. Report to Åbo Akademi and Swedish University of Agricultural Sciences. Report nr. 2021-10.

Panova M, Axberg A, Wocken Y (2021) Predation on Round goby (Neogobius melanostomus) by piscivores in the Baltic Sea - Target species analysis using dPCR. Report to Åbo Akademi and Swedish University of Agricultural Sciences. Report nr. 2021-09.