Skip to main content

Genetiska övervakningsdata publicerad

[2023-05-03] På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten övervaka vi Sveriges hamnar med bl.a. genetiska metoder för att tidigt upptäcka främmande arter samt följa upp utbredning av kända invasiva arter.

De genetiska metoder ger mycket information om de biologiska samhällen i hamnarna och kan användas i många olika anlayser av biologisk mångfald framöver. Av den anledning  gör vi alla data tillgängliga för återbruk! Här finns de första dataset med genetiska  artsobservationer från Wallhamn på Tjörn.

Sekvensdata

https://www.ebi.ac.uk/ena/browser/view/PRJEB60147

Artsobservationer

https://doi.org/10.15468/cw5jrv
https://doi.org/10.15468/z8pm63

Rapporter

Obst M, Källström B, Panova M, Breidenbach M, Sundberg P (2023) Övervakning främmande arter: jämförelse eRAS och DNA-baserad inventering Wallhamn (Tjörn). SeAnalytics rapport 2023-02. På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.