Skip to main content

eDNA assay för tidigt upptäckt av ny invasiv art

Lädersjöpung från Basteviksholmarna som används som positiv kontroll i dPCR-analysen

[2023-10-03] Sent under sommaren 2023 gjordes för första gång fynd av den invasiva lädersjöpung Styela clava i Sverige. Arten kommer ursprungligen från de nordvästra vattnen i Stilla havet, särskilt haven och kusterna runt Japan och Korea. Sedan 1900-talet,

har denna sjöpung spritts utanför sitt ursprungsområde och klassas som invasiv i många länder. Djuren växer fast vid hårda substrat ( t ex stenar, bryggor) i littoralen men även ner till djup på 25 meter. Nu har arten påträffats på västkusten i hamnar i närheten av Skalhamn utanför Lysekil och ett åtgärdsprogram har inletts. Här ingår även utveckling av en eDNA assay som kan detektera spår av djuren i vatten. Seanalytics har tagit prover för eDNA i, och runt, marinan på Basteviksholmarna i sitt arbete med att ta fram ett fungerande protokoll för lädersjöpung som ska kunna användas i framtiden för snabb och effektiv övervakning av artens spridning.

 Läs mer

GP artikel: Lädersjöpung upptäckt i svenska vatten

GP artikel: Dykarteam letar efter den invasiva arten lädersjöpung