Skip to main content

Ny rapport om miljömärkning av fritidsbåtshamnar

[2020-04-28] Fritidsbåtshamnar har en betydande miljöpåverkan och är redan idag föremål för en rad olika krav och regler. Det finns dock fortfarande behov av att utreda hur fritidsbåtshamnars påverkan på miljön kan minska, och att utveckla nya styrmedel för detta ändamål.

Continue reading