Skip to main content

Ny inventering av en invasiv fiskeart i Hallands län

[2018-08-07] Seanalytics har fått i uppdrag att inventera utbredningen av solaborre (Lepomis gibbosus), en invasiv fiskart som nyligen upptäckts i en damm i Norra Halland. Fisken kan sprida sjukdomer och kanske konkurrera ut inhemska arter och myndigheterna vill undersöka om den spridit sig till andra vattendrag i kommunen.

Continue reading